Elektronska prijava za vpis v študijskem letu 2023/2024 na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici:


Prijava za vpis na študijske programe kot OBČAN


Pregled vaše prijave na razpis 2023/2024