Elektronska prijava za vpis v študijskem letu 2021/2022 na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici:


Razpis za vpis za študijski program za izpopolnjevanje Psihoterapevtska propedevtika


Pregled vaše prijave na razpis 2021/2022