Elektronska prijava za vpis v študijskem letu 2020/2021 na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici:


Razpis za vpis za študijski program za izpopolnjevanje Psihoterapevtska propedevtika


Pregled vaše prijave na razpis 2020/2021