Elektronska prijava za vpis v študijskem letu 2024/2025 na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici:


Razpis za vpis na neformalno izobraževanje FUDŠ AKADEMIJA: Menedžment ljudi v organizacijah


Pregled vaše prijave na razpis 2024/2025